Leveringsvoorwaarden

Op uw offerte of opdrachtbevestiging kunt u zien welke van toepassing zijn.
Documenten downloaden
 Orgalime General Conditions download
 Algemene verkoop en leverings voorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industie - FME download
 Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Nederlandse Gieterijen - AVNEG download